BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: zapytania ofertowego pod tytułem „Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach „

Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „UR-B” Krzysztof Wysocki, 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Gen. Pułaskiego 2 d/4.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „UR-B” Krzysztof Wysocki, 06-200 Maków Maz. ul. Gen. Pułaskiego 2 d/4

60

40

100

2

P.P.H.U. Marcin Bieliński, 18-100 Łapy, ul. Szpitalna 12

38,26

40

78,26

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „UR-B” Krzysztof Wysocki, 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Gen. Pułaskiego 2 d/4 spełniła wszystkie wymogi zapytania ofertowego oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: środa, 5 lip 2017 10:35
Data opublikowania: środa, 5 lip 2017 10:37
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 804 razy