BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Gmina Przytuły, zawiadamia o wyborze  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W terminie składania ofert,  tj. do dnia 14 lipca 2023 roku do godz. 1300 do Urzędu Gminy Przytuły wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

                w zł

1.

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe, Barbara Skrodzka, 18-420  Jedwabne,
ul. 250-lecia 11

 

49 896,00

2.

H.B. GROUP Hubet Bąk, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 32B

 

52 800,00

3.

REKO Prime Sp. z o.o, 42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104

67 716,00

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe, Barbara Skrodzka, 18-420  Jedwabne, ul. 250-lecia 11

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i złożył ofertę, w której zaproponował cenę brutto w wysokości 49 896,00 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć  00/100).

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Data powstania: wtorek, 18 lip 2023 14:03
Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2023 14:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 309 razy