BIP Gminy Przytuły

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 17 gru 2015 14:20
dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104646B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1833B
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 31 lip 2014 13:21
dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104635B przez wieś Pieńki Okopne, gm. Przytuły (km rob. 0+000,00 do km 0 + 519,31), droga gminna klasy D
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 6 mar 2014 14:28
dot. projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Borawskie, Mieczki, Pieńki Okopne, Przytuły Kolonia, Przytuły Las, Supy, Trzaski, Wagi
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 6 mar 2014 14:21
dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi, gm. Przytuły – odcinek dł. 438,67m
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

wtorek, 18 lut 2014 11:02
o wydaniu decyzji z dnia 31 grudnia 2013 r. znak: WI-II.7821.3.2013.UŁ uchylającej w części i w tej części orzekającej, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 października 2013 r. Nr 7/2013, znak: ROŚB.6740.2.1.2013
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 24 paź 2013 10:02
o wydaniu decyzji Nr 7/2013 znak: ROŚB.6740.2.1.2013 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1874B we wsi Supy
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 26 paź 2012 12:39
o wydaniu decyzji z dnia 22 października 2012 r. znak: WI-II.7821.12.2012.UL uchylajacej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 września 2012 r. Nr 4/2012. znak: ROŚB.6740.2.5.2012.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

wtorek, 31 lip 2012 15:03
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1847B we wsi Supy, gm. Przytuły, odcinek 1 dł. 527,82m, odcinek 2 dł. 142,68m, odcinek 3 dł. 69,37m.
Czytaj całość