BIP Gminy Przytuły

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przytułach

sobota, 25 paź 2014 23:08
z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Przytuły w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Czytaj całość

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Przytuły

piątek, 5 wrz 2014 14:04
z dnia 3 września 2014 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej na terenie Gminy Przytuły w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Czytaj całość