BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o poziomach recyklingu za 2020 roku

czwartek, 13 maj 2021 11:35

Poziomy recyklingu osiągnięte w latach 2013-2019 r. przez firmy odbierające odpady komunalne

czwartek, 13 maj 2021 11:28

Informacja o poziomach recyklingu za 2019 roku

środa, 23 gru 2020 11:37

Informacja o osiągniętych przez Gminę Przytuły poziomach recyklingu w latach 2014 -2018

czwartek, 13 maj 2021 11:25

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2022 r. przez Gminę Przytuły

piątek, 29 gru 2023 10:48

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2021 r. przez Gminę Przytuły

środa, 4 sty 2023 10:52

Informacja

poniedziałek, 26 maj 2014 14:00
o osiągniętych przez Gminę Przytuły poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania