BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Przytuły informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla obrębów geodezyjnych położonych w gminie Przytuły.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2020r. poz. 6 z późn. zm.) Starosta Łomżyński przystąpił do sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla terenu gminy Przytuły, obejmującego miejscowości: Bagienice, Borawskie, Chrzanowo, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Kubra Przebudówka, Mieczki, Mroczki, Nowa Kubra, Obrytki, Pieńki Okopne, Przytuły, Przytuły Kolonia, Przytuły Las, Stara Kubra, Supy, Wagi, Wilamowo.

    Wójt Gminy Przytuły na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 6 z późn. zm.) zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gminy Przytuły, na okres 60 dni tj.: od 30 września 2020r. do 30 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w Sali Narad pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu ( pon-pt 7:30 – 15:30).

Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

      Zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz.U. z 2020r. poz. 6 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zastrzeżenia i wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy za pośrednictwem Urzędu Gminy w Przytułach.

     Starosta Łomżyński wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasu na zlecenie Starostwa Łomżyńskiego zostaną opracowane przez firmę EKO-LAS Zakrzewski Stanisław ul. Lipowa 47/1 lok. 7 , 15-424 Białystok.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 15:02
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 221 razy