BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Przytuły

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz § 1 ust. 4 załącznika do uchwały nr XIX/134/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji, Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Przytuły.

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przytuły, pokój nr 6 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30).

 

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły

 

 

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 30.12.2021 r. do dnia 03.02.2022 r. w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przytuły,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl,

-  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły (pokój nr 6), w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 gru 2021 14:58
Data opublikowania: środa, 29 gru 2021 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 679 razy