BIP Gminy Przytuły

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Przytuły


     Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Przytuły zostało sporządzone w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Sprawozdanie to określi stopień realizacji przyjętego planu gospodarki odpadami oraz aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Przytuły. Ponadto zostanie wykorzystane w aktualizacji uchwalonego i obowiązującego Planu gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Przytuły.
     Sprawozdanie to zostanie przedłożone Radzie Gminy Przytuły oraz Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego. Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Przytuły - przyjętego UCHWAŁĄ NR XXXVI/129/06 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 16 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarki odpadami dla gminy Przytuły.
     Sprawozdanie to obejmuje okres realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Przytuły na lata 2004-2012 od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami (tj. od 16 lutego 2006 roku) do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2009 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2009 14:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1964 razy