BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

z dnia 5 września 2011 roku

     Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przytuły w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku zostaną przeprowadzone w następujących obwodach głosowania:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej
1. Wsie:
    Obrytki, Borawskie, Mieczki, Mroczki, Przytuły – Kolonia, Przytuły- Las, Kubra – Przebudówka, Chrzanowo, Nowa Kubra, Stara Kubra, Doliwy, Bagienice, Przytuły.
Szkoła Podstawowa,
ul. Lipowa 28,
18-423 Przytuły
Nr tel. (086) 217 70 15
2. Wsie:
    Wagi, Trzaski, Pieńki- Okopne, Supy.
Szkoła Podstawowa,
Wagi 16, 18-423 Przytuły
Nr tel. ( 086) 472 17 56
3. Wsie:
    Wilamowo, Grzymki, Gardoty.
Szkoła Podstawowa,
Wilamowo 10, 18-423 Przytuły
Nr tel. Kom.


     Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z póź. zm.) mogą głosować korespondencyjnie.

     Do celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wagach .

     Lokal siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 10:55
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2011 10:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1666 razy