BIP Gminy Przytuły

WYNIKI KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.


      W dniu 30 listopada 2011 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.

      Konsultacje społeczne trwały w okresie 24 – 30 listopada 2011 r. W tym czasie żadna z organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wniosły uwag i opinii do programu współpracy.

      Program Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 zostanie przyjęty na najbliższej sesji Rady Gminy Przytuły.

Data powstania: środa, 7 gru 2011 13:54
Data opublikowania: środa, 7 gru 2011 13:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 826 razy