BIP Gminy Przytuły

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GMINY PRZYTUŁY 5
1.1. POŁOŻENIE I KLIMAT GMINY 5
1.1.1. Położenie gminy 5
1.1.2. Klimat 6
1.2. BUDOWA GEOLOGICZNA 6
1.3. GLEBY 8
1.4. WODY PODZIEMNE 10
1.5. WODY POWIERZCHNIOWE 15
1.6. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY 16
1.6.1. Sieć wodociągowa 16
1.6.2. Sieć kanalizacyjna 18
1.7. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 19
1.8. ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE I PEM 21
1.9. ROZWÓJ TURYSTYKI I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – JAKO STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 23
1.10. LASY 26
1.11. STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY 27
ROZDZIAŁ II
ANALIZA SWOT 29
ROZDZIAŁ III
CELE I PRIORYTETY WYNIKAJĄCE Z ZEWNĘTRZNYCH UWARUNKOWAŃ 31
3.1. PROGRAM OCHRONY WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 31
3.2. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA 34
3.3. PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM I PEM 37
3.4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 38
3.5. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 41
3.6. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI 45
3.7. PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 47
ROZDZIAŁ IV
INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 61
4.1. PRAWNE INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 61
4.2. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO 61
4.3. INSTRUMENTY EKONOMICZNE 63
4.4. INSTRUMENTY FINANSOWE 64
4.4.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 64
4.4.2. Fundacja EKOFUNDUSZ 65
4.4.3. Fundusz Spójności 69
4.4.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 70
4.4.5. Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD 85
4.4.6. Dotacje Banku Światowego 87
4.4.7. Fundusze strukturalne 88
ROZDZIAŁ V
MONITORING GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 92
WYKORZYSTANE MATERIAŁY 94

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 13:06
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 13:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2621 razy