BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Obwieszczenie PKW

o postanowieniu Prezydenta RP

w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 6 marca 2016 roku

 do pobrania poniżej (załącznik nr 1).

Obwieszczenie PKW

o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie OKW w Białymstoku

w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku

 do pobrania poniżej (załącznik nr 2).
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 3 lutego 2016 roku

 do pobrania poniżej (załącznik nr 3).

ZARZĄDZENIE NR 13/16

WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 12 lutego 2016 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 do pobrania poniżej (załącznik nr 4) .

 


 

 

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zostaną przeprowadzone w dniu 06 marca 2016 r., w godzinach od 7.00 do 21. 00.

            W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

            W okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

            Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 20 lutego 2016 r.

            Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 26 lutego 2016r.

            W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Gminy Przytuły.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 18:08
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 18:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2687 razy