BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje projektów uchwał

w sprawie podziału Gminy Przytuły na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz w sprawie podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Przytuły na podstawie art. 12 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.poz.130 ) oraz art. 12 § 2 oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, 1089, z 2018 r. poz. 4, 130, 138) przeprowadza w dniach:            od 13.03.2018 r. do 21.03.2018 r. społeczne konsultacje Projektów uchwał:

 

  1. w sprawie podziału Gminy Przytuły na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r.
  2. w sprawie podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r.


           Treść projektu uchwały zamieszczono na stronie BIP w zakładce “Wybory/Referenda”, ponadto wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1335 razy