BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży                                      i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 35.18 Wójt Gminy Przytuły z dnia 21 sierpnia 2018 r. ogłaszam konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Przytuły w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytuły

Projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 22 sierpnia 2018r. do 05 września                     2018 r. 
 2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym Gminę PRZYTUŁY.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy PRZYTUŁY.
 4. Wzór formularza opinii stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wypełnione formularze opinii będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób: 
  1) drogą elektroniczną na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl,
  2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 , 18–423 Przytuły;
  3) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przytułach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 sie 2018 14:48
Data opublikowania: środa, 22 sie 2018 14:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1222 razy