BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w Przytułach

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w Przytułach, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

  1. Zofia Demby, zgłoszony przez KWW ODRODZENIE GMINY PRZYTUŁY,

    zam. Nowa Kubra

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Łomży

(-) Jan Leszczewski

Data powstania: czwartek, 4 paź 2018 13:37
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2018 13:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 386 razy