BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2009 roku


     Na podstawie art.32 i art. 196, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 roku Nr 159,poz. 1547 z 2004 r. Nr 25 poz.219 ,Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz.1760 z 2005 r. Nr 175 poz.1457 oraz 2006 r. Nr 17 poz.128 ,Nr 34 poz.242 ,Nr 146 poz.1055 i Nr 159 poz.1127). podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przytuły w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku , które zostaną przeprowadzone w następujących obwodach głosowania:

 1. Wsie: Obrytki, Borawskie,Mieczki,Mroczki,Przytuły – Kolonia, Przytuły- Las, Kubra – Przebudówka, Chrzanowo, Nowa Kubra, Stara Kubra, Doliwy,
  Bagienice, Przytuły.


  Szkoła Podstawowa

  ul . Lipowa 28

  Przytuły
  Nr tel. (086) 217 70 29


 2. Wsie: Wagi Trzaski, Pieńki-Okopne, Supy.


  Szkoła Podstawowa

  Wagi 16
  nr tel. ( 086) 472 17 56


 3. Wsie: Wilamowo, Grzymki, Gardoty.


  Szkoła Podstawowa

  Wilamowo 10

  Nr tel.kom.


  • dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych przystosowano lokal wyborczy Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wagach.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Jan Polkowski

Data powstania: środa, 6 maj 2009 08:25
Data opublikowania: środa, 6 maj 2009 08:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 maj 2010 10:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1471 razy