BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027.

Treść Obwieszczenia wraz z załącznikami w załączeniu poniżej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2022 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2022 15:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 616 razy