BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kontrolach

zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w gminie 2023 roku.

Kontrole będą polegać na sprawdzaniu posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, z okresu jednego roku. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i okazywania ich na żądanie pracownikom Urzędu Gminy w Przytułach.

Należy zatem przygotować umowy, faktury i inne dowody wywozu ścieków. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, także należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), jednak nie rzadziej niż raz w  roku, co także musi zostać udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za taką usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Przytuły.

Wykaz firm uprawnionych do odbioru ścieków  dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły z zakładce ochrona środowiska.

Mieszkańcy gminy, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 

 Brak opróżnienia skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego, przy zastosowaniu górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, określonej Uchwałą Rady Gminy Przytuły.

 

Szczegółowy plan kontroli w załączeniu

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2023 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 5 cze 2023 08:49
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 967 razy