BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

Gmina Przytuły w 2024 roku przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 64.668,00

Całkowita wartość  programu: 64.668,00

Realizator Programu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego tj, wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługę asystenta zaplanowano u 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1 osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zaplanowano na 2024 r. ogółem 1260 godzin usług asystencji osobistej .

Data powstania: czwartek, 8 lut 2024 10:13
Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2024 10:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 606 razy