BIP Gminy Przytuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK 2014/2015


     Wnioski o stypendium będzie można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy w Przytułach w pokoju nr 18 w terminie od 01.09.2014 do 15.09.2014 roku.

     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż, kwota 456,00 zł.

Data powstania: wtorek, 20 sie 2013 14:06
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2013 14:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1159 razy