BIP Gminy Przytuły

Informacja

W dniu 22 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pomiędzy Gmina Przytuły nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Wójt Gminy Przytuły podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego określającą przedmiot realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Gmina Przytuły zobowiązała się do realizacji operacji w 2016 roku „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104646B przez wieś Borawskie, Gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1833B i drogą gminną nr 104622B” . W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, którym jest poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą przedmiotowych robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec listopada br.

W dniu 24 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Wartość wybranej oferty to 814 694,94 PLN.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFPROW” w formie refundacji wynosi: 816 227, 00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

To jeszcze nie koniec inwestycji drogowych na terenie Gminy Przytuły. W roku 2017 będą realizowane kolejne przebudowy dróg w miejscowościach: Wilamowo, Kubra Przebudówka- Wagi, Supy, Przytuły.

Data powstania: czwartek, 1 wrz 2016 13:29
Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2016 13:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 528 razy