BIP Gminy Przytuły

Informacja dot. szkód w rolnictwie

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada, pozycja 1912 ukazało
się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw, w
których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym,
suszą lub ujemnymi skutkami przezimowania.
Poszkodowani rolnicy u których szkody wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha
upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co
najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw wnioski mogą składać do biur
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na
siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie do 05.12.2016r.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ( www..arimr.gov.pl)
W świetle powyższego proszę o upowszechnienie treści ogłoszenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Data powstania: środa, 30 lis 2016 11:31
Data opublikowania: środa, 30 lis 2016 11:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 420 razy