BIP Gminy Przytuły

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 8 maja 2018r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wagi w Wagach

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)zarządza się,  co następuje:

§1

Ogłasza się  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Jakuba Wagi  w Wagach , Wagi 16,  18-423 Przytuły.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytuły, urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2018 11:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 210 razy