BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 30/21 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach

     Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1372) zarządzam, co następuje:

 

§1.  Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przytułach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 15/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 lut 2022 14:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 417 razy