BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 69/08

z dnia: z dnia 03 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach


      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

     Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przytułach, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

     Traci moc zarządzenie Nr 109/06 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.

§3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Przytuły

(-) Krzysztof, Jan Polkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 24 lis 2008 13:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1368 razy