BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 57/12 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 maja 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§1

     Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przytułach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

     Traci moc zarządzenie nr 69/08 Wójta Gminy Przytuły z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach wraz z późniejszymi zmianami.

§3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 cze 2012 15:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1184 razy