BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 115/2013 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 31 grudnia 2013 roku
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.

     Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. tj. z 2013 r. poz. 594, 1318), postanawiam:

§1 Wprowadzam tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

    1) Zarządzeniem Nr 68/12 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 września 2012 roku.
    2) Zarządzeniem Nr 100/13 Wójta Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2013 roku.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3. Traci moc ZARZĄDZENIE NR 81/12 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 sty 2014 14:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1154 razy