BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach

z dnia 22 stycznia 2016 roku

w sprawie : ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytułach.

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014, poz.1202 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. obsługi Programu Rodzina 500 Plus.

§ 2

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1)    Renata Gocłowska – przewodniczący komisji,

2)    Małgorzata Rydelek – członek komisji,

3)    Zofia Baranowska – członek komisji.

 

§3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytułach.

§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze:

1)    23.02.2016r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,

2)    Do dnia 10.03.2016 r. włącznie – składanie dokumentów na kandydatów,

3)    11.03.2016 r. – rozpoczęcie pracy komisji,

4)    Do dnia 18.03.2016r.– test kwalifikacyjny lub rozmowy kwalifikacyjne – rozstrzygnięcie naboru.

5)    18.03.2016 r.ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Gocłowska

Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2016 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2016 15:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3295 razy