BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Opieka wytchnieniowa - nabór wniosków

wtorek, 7 lis 2023 08:58

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697)

wtorek, 17 kwi 2018 14:31

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

wtorek, 17 kwi 2018 14:28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.