BIP Gminy Przytuły

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 3 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łomży przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej  

komisji wyborczej  

Gardoty + Grzymki. Wilamowo I, Wilamowo II. 

Agroturystyka Wilamowo, Wilamowo 29, 18-423 Przytuły 

Borawskie + Bagienice, Mieczki + Przytuły - Las, Przytuły - Kolonia, Kubra - Przebudówka, Obrytki

Szkoła Podstawowa, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły 

Pieńki Okopne + Trzaski, Supy + Wagi. 

Szkoła Podstawowa, Wagi 16, 18-423 Przytuły 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Chrzanowo, Nowa Kubra, Stara Kubra, Doliwy + Mroczki, Przytuły 

Świetlica Wiejska, ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły 

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Przytuły najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy w Łomży
/-/Jan Leszczewski

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 14:51
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 15:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 254 razy