BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W sierpniu br. Gmina Przytuły złożyła wniosek w ramach XVI naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione dla OSP Przytuły:

-       detektor wielogazowy – szt. 1

-       parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – szt. 1

-       agregat prądotwórczy – szt. 1

-       defibrylator – szt. 1. 

16 listopada 2018 roku Wójt Gminy Przytuły uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Przytuły zakupiony sprzęt.

Całość projektu zamknęła się w kwocie 16 000,00 zł., z czego 99% wydatków (tj. 15 840zł.) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z  Funduszu Sprawiedliwości, a 1 % (160 zł) z budżetu gminy.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

 

Data powstania: piątek, 28 gru 2018 11:58
Data opublikowania: piątek, 28 gru 2018 12:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1538 razy