BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja


      W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 87) informuje, że zostały zniesione dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych jako niezgodne z Konstytucją. Powyższe jako regulacja ustawowa obowiązuje od 1 lutego 2015 r.
      Znowelizowana ustawa wprowadziła obowiązek uchylenia podjętych dotychczas uchwał Rad Gmin w sprawie zwolnień, dopłat i zasad ustalania opłat, co oznacza, że stosowanie dotychczasowych uchwał po wejściu w życie nowelizacji będzie niezgodne z prawem tj. od 1.02.2015 r.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2015 15:08
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2015 15:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 maj 2021 11:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1678 razy