BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie dot. naboru wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z planowanym przystąpieniem gminy Przytuły do kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego. W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • wiek,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu do kontaktu,
  • posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności .

 

Zgłoszeń do programu można dokonywać do 5 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach ul. Supska 10, pok. nr 1 lub e-mailowo pod adresem; gops@przytuly.powiatlomzynski.pl

Osoby, które dokonają zgłoszenia po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Link do programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Data powstania: wtorek, 22 sie 2023 12:08
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2023 12:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 184 razy