BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD STANU CYWILNEGO

pok. nr 13, tel.   512413016

                   FAX:862177003

 

KIEROWNIK

URZĘDU STANU CYWILNEGO

KAZIMIERZ RAMOTOWSKI

WÓJT GMINY PRZYTUŁY

 

ZASTĘPCA

KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

SPECJALISTA

DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I AKT URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy:

- prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego;

- prowadzenie spraw wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

- prowadzenie ewidencji ludności;

- współdziałanie z urzędami stanu cywilnego, komórkami organizacyjnymi urzędów gmin i miast właściwymi w sprawach ewidencji ludności i organami do spraw statystyki publicznej;

- prowadzenie spraw meldunkowych i zmiany imion i nazwisk;

- eliminacja przypadków niedopełniania obowiązku meldunkowego oraz powadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania przy współpracy z sołtysami i policją;

- prowadzenie spraw dotyczących wydawania dokumentów tożsamości;

- sporządzanie spisu wyborców i prowadzenie innych prac na rzecz wyborów przewidzianych prawem wyborczym;

- prowadzenie spraw nadawania medali i odznaczeń;

- organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego;

- prowadzenie dokumentacji z przyjmowanych ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

- organizacja i udzielanie ślubów cywilnych

 


ZADANIA OGÓLNE

1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych w USC i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 16:41
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 16:57
Data edycji: sobota, 28 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 5164 razy
Ilość edycji: 5