BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DO SPRAW WYNAGRODZEŃ I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWEGO

pok. nr 20, tel. (086) 217-70-25

Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości budżetowej należy:

w zakresie spraw wynagrodzeń i księgowości budżetowej szkół:

1. Sporządzanie list płac i naliczanie poszczególnych potrąceń wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

2. Obliczanie wynagrodzeń za czynności dodatkowe, tj. za godziny ponadwymiarowe, zastępcze, ekwiwalentów, rozliczanie zwolnień lekarskich.

3. Prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń.

4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz druków Rp-7 .

5. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych.

6. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie druków PIT.

7. Rozliczanie składki ZUS i sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS.

8. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

9. Prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie wynagrodzeń.

   10. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń (dodatek uzupełniający).

w zakresie spraw wynagrodzeń i księgowości budżetowej urzędu:

     1. Sporządzanie list płac i naliczanie poszczególnych potrąceń wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

2. Obliczanie wynagrodzeń za czynności dodatkowe, tj. ekwiwalentów, rozliczanie zwolnień lekarskich.

3. Prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń.

4. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz druków Rp-7 .

5. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych.

5. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie druków PIT.

7. Rozliczanie składki ZUS i sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS.

8. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

9. Prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie wynagrodzeń.

zadania ogólne:

 

  1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.
  2. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. księgowości budżetowej .
  4. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Wójta.
Data powstania: czwartek, 8 lis 2007 13:47
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2007 13:49
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3672 razy