BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/25/03

                                                                                                                                                        

 

 

 

Lp.

Program inwestycyjny

zadanie inwestycyjne

Jednostka organizująca

program-

zadania

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Wysokość

wydatków w latach 2005-2008

w tym :

Budżet gminy

2005 r.

Budżet gminy

2006 r.

Budżet gminy

2007 r.

 

Dotacje

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Budowa sali gimnastycznej w Przytułach

 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól (rolniczej)

 

Termomodernizacja oświetlenia ulicznego

 

Urząd Gminy

 

 

Urząd Gminy

 

 

Urząd Gminy

2005

2006

 

 

2006

2007

 

2007

2008

 

1.332.652

 

 

 

90.000

 

200.000

 

677.200

 

 

 

-

 

-

 

455.452

 

 

 

 5.000

 

-

 

-

 

 

 

55.000

 

100.000

 

200.000

 

 

 

30.000

 

100.000

 

RAZEM

X

 

X

 

1.622.652

677.200

460.452

155.000

330.000

 

Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 15:18
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 15:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3050 razy