BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Prognozowana sytuacja finansowa gminy Przytuły na lata 2006-2013

GGSSS SGS

 

1.      Zadłużenie na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 820.981 .

2.      Gmina nie udzielała poręczeń gwarancji.

3.      Wnioskowana pożyczka

- cel pożyczki :

a)  “Budowa  Sali Gimnastycznej w Przytułach”- 200.000,00 zł.,

- kwota odsetek              -   39.110 zł.

- przewidywany okres spłaty pożyczki w latach

w tym:                    Kwota pożyczki                 Odsetki                                                                    

           -2006 r.                           25.000,00 zł.                         7.874  zł.

-2007 r.                           25.000,00 zł.                         8.079  zł.

-2008 r.                           25.000,00 zł.                         6.947  zł.

-2009 r.                           25.000,00 zł.                         5.712  zł.

-2010 r.                           25.000,00 zł.                         4.477  zł.

-2011 r.                           25.000,00 zł.                         3.242  zł.

- 2012 r.                          25.000,00 zł.                         2.007  zł.

- 2013 r.                          25.000,00 zł.                            772  zł.

..........................................................................................................................................

Razem                           200.000,00 zł.                        39.110 zł.

 

 

 

 

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań.

 

Lp

Wyszczególnienie

2006 r

2007 r

2008 r

2009 r

2010 r

2011 r.

2012 r

2013 r.

A

DOCHODY OGÓŁEM

3.748.449

4.256.927

4.439.773

4.661.762

4.778.306

4.894.895

5.002.243

5.150.590

B

WYDATKI OGÓŁEM

3.722.449

4.030.927

4.213.773

4.430.781

4.618.306

4.580.577

4.585.228

4.684.580

 

W TYM:

-WYDATKI BIEŻĄCE

-WYDATKI INWESTYCYJNE

 

3.161.997

 

  560.452

 

3.580.927

 

450.000

 

3.813.773

 

400.000

 

4030.781

 

400.000

 

4.118.306

 

 500.000

 

4.150.577

 

430.000

 

4.115.228

 

470.000

 

4.184.580

 

500.000

C

WYNIK FINANSOWY

+

26.000

+

226.000

+

226.000

+

230.981

+

160.000

+

314.318

+

417.015

+

466.010

D

KREDYTY I POŻYCZKI

1/SPŁATA WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI

-SPŁATA RAT    POŻYCZKI

 

-SPŁATA ODSETEK

253.945

 

25.0000

 

201.000

 

 

 27.945

 

 

 

254.357

 

25.000

 

201.000

 

 

28.357

252.093

 

25.000

 

201.000

 

 

26.093

 

160.504

 

25.000

 

117.981

 

 

17.523

58.954

 

25.000

 

25.000

 

 

8.954

56.484

 

25.000

 

25.000

 

 

6.484

54.014

 

25.000

 

25.000

 

 

4.014

51.514

 

25.000

 

25.000

 

 

1.514

 

E

KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

0

0

0

0

0

0

0

0

F

RAZEM D+E

253.945

254.357

  252.093

160.504

58.954

56.484

54.014

51.514

G

(F:A)%

6,77

5,98

5,68

3,44

1,23

1.15

1,08

1,00

 

Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 15:20
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 15:21
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3679 razy