BIP Gminy Przytuły

Unieważnienie postępowania

GI.271.9.2015
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły w 2016 roku"

Wójt Gminy Przytuły informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego pod tytułem „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły w 2016 roku" z powodu istotnych wątpliwości formalno-prawnych co do prawidłowości zastosowanego trybu postępowania.

Równocześnie informuje się, że na podstawie art. 6d ust 1 oraz art. 6g ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.) będzie ogłoszony w stosownym terminie przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 późn. zm.) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: czwartek, 17 gru 2015 11:41
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2015 11:45
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sty 2017 09:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 678 razy