BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 10 stycznia 2023 roku
w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

 1. Zwołać XXXII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 25 stycznia  2023  roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach, ul. Lipowa 1.
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                            

Przewidywany porządek dzienny :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
 5. Interpelacje i zapytania radnych- odpowiedzi.
 6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach za 2022 rok oraz bilans potrzeb na 2023 rok.
 7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

b) wyrażenia , ( nie wyrażenia ) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2024.

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

d) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na   lata 2023 – 2026

e) uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2023 rok

    10.  Sprawy bieżące gminy.

    11. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: poniedziałek, 16 sty 2023 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sty 2023 14:08
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 358 razy