BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXXVIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. /  

obwieszczam:

  1. Zwołać XXXVIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 29 listopada 2023 roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach, ul. Lipowa  1.
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

Przewidywany porządek dzienny :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności między sesjami .
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2024r.;

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2024r.;

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024r.;

d) w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2024 roku na obszarze gminy Przytuły;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f) w sprawie stawek podatku od środków transportowych;                                                                                     

g) zmian w budżecie Gminy na 2023r.;   

 

6. Sprawy bieżące gminy.  

7. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

                                                                      

.

Data powstania: piątek, 24 lis 2023 14:51
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2023 14:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 182 razy