BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XL Sesji Rady Gminy Przytuły.

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. /  

obwieszczam:

 1. Zwołać XL Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 26 stycznia 2024 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Świetlicy Wiejskiej w Przytułach, ul. Lipowa  1.
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

Przewidywany porządek dzienny :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działalności między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
 8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok oraz bilans potrzeb na 2024 rok.
 9. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 10. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2024-2027;

b) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;

c) w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2025;

d) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

12. Sprawy bieżące gminy (zapoznanie się z wnioskiem przesłanym przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli).

13. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.  

  

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2024 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2024 15:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 163 razy