BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Przytuły

     Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 / podaje się do publicznej wiadomości informację, że z dniem 16.06.2009r. wszczyna się na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1854B Kubra Stara – Kubra Nowa na odcinku o długości 1262,75 mb. na działkach nr 59,100,101,4,47,20/1,19/1,94,44 na terenie wsi Kubra Stara, Kubra Nowa.      Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach , ul. Supska 10 w terminie od 16.06.2009 do 08.07.2009 r. w pokoju nr 4 w godz. 7³º do 15ºº.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Krzysztof Jan Polkowski
Data powstania: wtorek, 16 cze 2009 12:30
Data opublikowania: środa, 17 cze 2009 12:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1863 razy