BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE


     Urząd Gminy w Przytułach informuje, iż Gmina zakwalifikowała się do realizacji obszaru A Pilotażowego Programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie” .      W związku z powyższym Urząd rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki zgodnie z trybem zawartym w zasadach realizacji przez gminę obszaru A pilotażowego programu „Uczeń na Wsi”.      Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach w/w Programu sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedur i składa do Urzędu Gminy w Przytułach nie później niż do 30 września 2009 r. Szczegółowe informacje i materiały do pobrania w Urzędzie Gminy w Przytułach pokój Nr 6, tel. 086 2177013.      Informacja dostępna jest również na stronach internetowych:http://www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI)

Data powstania: środa, 19 sie 2009 10:46
Data opublikowania: środa, 19 sie 2009 10:51
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1974 razy