BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 2 września 2019 roku
w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 roku ,poz. 506, z późn. zm. / 

obwieszczam  :

1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  12 września 2019  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1  .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.  

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a)ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
       przez Gminę Przytuły.

  b) dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla gospodarstw
      domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie gminy
      Przytuły.

  c)   zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2022

  d) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

7. Sprawy bieżące gminy.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

 

Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2019 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 9 wrz 2019 08:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 859 razy