BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XIX Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 11.08.2021roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1.
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przejęcia zadania publicznego w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jedwabne  i zawarcia porozumienia międzygminnego.

b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

     6. Sprawy bieżące gminy.

     7. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: czwartek, 5 sie 2021 11:45
Data opublikowania: czwartek, 5 sie 2021 11:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 570 razy