BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 28 października 2021 roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach , ul. Lipowa 1  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  1. Przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Przytuły w roku szkolnym 2020/2021.
  6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

a) Radnych Gminy Przytuły.

b) Pracowników Urzędu Gminy.

     8.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Przytuły.

b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły. 

c) zmian w budżecie gminy na 2021 rok

        9. Sprawy bieżące gminy.

       10. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: czwartek, 21 paź 2021 11:19
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2021 11:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 524 razy