BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XXIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 22 grudnia 2021 roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach , ul. Lipowa 1  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024

b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przytuły na lata 2022- 2026

c) ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.    

d) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na   lata 2022 – 2025, wraz z prognozą   kwoty długu   i spłat  zobowiązań na lata 2022 – 2023

f) uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2022 rok

g) zmian w budżecie gminy na 2021 rok

     7. Sprawy bieżące gminy.

     8.  Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data powstania: piątek, 10 gru 2021 15:15
Data opublikowania: piątek, 10 gru 2021 15:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 559 razy