BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XXV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 11 kwietnia 2022  roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach , ul. Supska  10  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  1. Przyjęcie porządku dziennego.
  2. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  3. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025”

b) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

c ) uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
   Przytuły.

d) upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

e ) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa.

f) zmian w budżecie gminy na 2022 rok

7.  Sprawy bieżące gminy.

8.  Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: piątek, 8 kwi 2022 15:18
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2022 15:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 492 razy