BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja


     Urząd Gminy w Przytułach informuje, że zasady przyznawania stypendiów uczniom (studentom) przez Zarząd Województwa Podlaskiego określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr X/100/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce.
     Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce
w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, na formularzu określonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.      Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
     Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji: tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój nr 307.

Data powstania: środa, 3 cze 2009 15:05
Data opublikowania: czwartek, 4 cze 2009 07:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1805 razy