BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
z dnia 3 listopada 2009 roku

w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz. 984 Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.1203 , Nr 214,poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52,poz. 420.

postanawiam :
 1. Zwołać XXIX Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 17 listopada 2009 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10,00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Przytuły ,ul.Supska 10.
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  • Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  • Zapoznanie z porządkiem dziennym.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Informacja Wójta Gminy o działalności między Sesjami.
  • Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
  • Sprawy bieżące gminy.
  • Zamknięcie obrad Sesji.
Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy gminy
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data powstania: piątek, 6 lis 2009 13:55
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2009 13:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1803 razy